U bent hier

"Het Moluks Herdenkingsmonument"

Laatste Update:

09 maart 2018:
We kunnen na een jaar dan ook echt stappen gaan zetten. Het project heeft even stilgelegen vanwege de verbouwing en keuzes bij het Moluks Historisch Museum (MHM).
Omdat wij als Werkgroep Samen dit project niet alleen kunnen doen hebben we MHM hiervoor om hulp gevraag omdat zij een landelijk orgaan zijn binnen de Molukse Gemeenschap. 

Afgelopen half jaar is er het volgende gebeurd:

2018
Februari 2018, contact gehad met MHM, wat tevens een tijd geduurd heeft voor we status hebben gekregen vanuit MHM.
MHM heeft een projectgroep opgericht om samen met ons de realisatie van het monument voort te zetten. 

19 februari 2018 heeft een gesprek plaats gevonden met de Gemeente Rotterdam, omdat ook zij een tijd niks van MHM heeft gehoord over het vervolg stappen voor het Monument. Het gesprek vond plaats in het Stadsarchief van Rotterdam. Werkgroep Samen was vertegenwoordigd door 2 leden en vanuit MHM ook 2 leden.
Het gesprek was positief verlopen en Gemeente Rotterdam staat nog steeds achter het idee om een monument te plaatsen.

Voor nu is het dat we als projectgroep Moluks Herdenkingsmonument (MHM-Projectgroep & Werkgroep Samen) op 17 maart 2018 onze koppen bij elkaar steken en op papier zetten wat de volgende stappen zijn.


2017
Oktober 2017 hebben wij vanuit Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam een uitnodiging gekregen om een Pitch te doen over het Monument tijdens het Stadsmakers congres. Deze hebben wij aangenomen en hebben op 10 november 2017 een pitch gehouden over het monument in welke wijk in Rotterdam we graag het monument willen plaatsen en het waarom. De pitch was een positieve ervaring voor ons, maar ook om de andere deelnemers te laten zien welke geschiedenis wij als Molukse volk hebben met Rotterdam/Nederland.
Het vervolg van Stadsmakers zou er dit jaar nog komen. Tot nu toe nog niks over gehoord.

Foto tijdens de pitch op 10 november 2017 in Rotterdam Delfshaven

Tot zover even onze update over het Landelijk Moluks Herdenkingsmonument.

-------------------------

21 maart 2017: Gemeente Rotterdam geeft toestemming voor een herdenkingsmonument voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Lees, Bekijk en Luister de fragmenten van TV Rijnmond

--------------------------

In het jaar 2016 zijn er verschillende gesprekken geweest tussen Moluks Historisch Museum en de Werkgroep, over waar het herdenkingsmonument moet komen, over wat er moet komen en wat er nog meer komt kijken zoals de kosten en onderhoud.

Tweede Kamerlid Grace Tanamal werkt ook mee aan de realisatie van het monument.

--------------------------

Datum 16-01-2016
Projectnaam: Herdenkingsmonument 65 jaar Molukkers in Nederland
Documentnaam: projectplan Herdenkingsmonument 65 jaar
Opsteller: Werkgroep Samen
Versie: 1
 

  1. De Projectinhoud

 

1.1 Aanleiding
21 maart 2016 is het 65 jaar gelden dat de eerste Molukse gezinnen in Nederland per boot, de Kota Inten aankwamen. Veelal KNIL-militairen met hun gezinnen zetten toen voor het eerst voet op Hollandse bodem voor een tijdelijk verblijf. Het verblijf was echter niet tijdelijk, terug keer was onmogelijk. Terugkijkend op deze jaren vol onvermijdelijke veranderingen kan er worden geconstateerd dat de Molukse bewoners met hun cultuur en eigen identiteit opgegaan zijn in de Nederlandse samenleving.

 

1.2 Probleemomschrijving
Op de plek van aankomst aan de Lloydkade paal nr… te Rotterdam aankomst is tot op heden nergens terug te vinden dat hier een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. N.a.v. het evenement The Walk van de gebroeders Timisela in 2015 heeft de werkgroep Samen uit Krimpen aan den IJssel besloten te onderzoeken of een monument te realiseren is.

 

1.3 Doelen
Een monument ter ere en uit respect voor de 1e generatie Molukkers. Dat het verhaal van de komst van de Molukkers naar Nederland breed verteld blijft worden aan de huidige en toekomstige generaties. Rotterdam is een stad met geschiedenis en ook dit stukje geschiedenis hoort erbij, zodat ook anderen dit stukje mee kunnen nemen en hen te laten weten waarom en hoe de Molukkers hier in Nederland zijn gekomen.

 

1.4 Resultaat
Een monument dat het verhaal van de aankomst van de Molukkers in Rotterdam en Amsterdam op de juiste manier verbeeld en verwoordt. Om tot de kern van deze historische gebeurtenis te komen is het van belang dat de volgende aspecten naar voren komen: gedwongen vertrek, KNIL militair en gezin, de legerkist, de 1e boot Kota Inten, van palmboom tot appelboom.

Het kan ook een combinatie zijn van het verhaal van de aankomst en een uitgebeeld bovengenoemd aspect.

1.5 Afbakening
Wij zien een monument voor ons dat de geschiedenis van de aankomst op de kaart zet. Voorkeur gaat uit naar een Molukse kunstenaar. Het monument heeft geen politieke lading.

 

1.6 Risico’s
Zoals eerder besproken willen wij het monument geen politieke lading geven. Risico is dat dit door derden wel opgevat wordt. In de externe communicatie zullen wij ons vooral focussen op respect voor deze historische gebeurtenis en positief vooruitkijken naar de toekomst.

Onderhoud van het monument verdient zorg en is onderdeel van het projectplan. In de keus voor het ontwerp is kwetsbaarheid een factor.
 

1.7 Communicatie
In samenwerking met het Moluks Historisch Museum zal een communicatieplan worden opgezet. Dit project wordt landelijk uitgezet.

 

Copyright Werkgroep Samen 2015 Disclaimer - Website wordt mede mogelijk gemaakt door Fi-Design